Scientific article “My archaeological research in 1928 in Dniprelstan”

Архівний номер: НА ІА НАН України, ф. 3, оп. 1, спр. 88, N. 1
Оригінальна назва: Мої археологічні дослідження року 1928 на Дніпрельстані
Автор: С.С. Гамченко
Дата: 10.10.1928
Мова документа: українська
Спосіб відтворення: машинопис
Кількість аркушів: 67
Зовнішнє оформлення: машинопис,чорні чорнила
Матеріал: папір
Опис: Наукова стаття з такою назвою була підготовлена 10.10.1928 р. С. С. Гамченком для публікації у збірнику «Студії по вивченню території Дніпрельстану». До неї увійшли план статті, методика розкопок, характеристика землянок (вони ж западини 1–8, IX–XIV ст. н. е.); окремі поховання поблизу землянок; курган доби бронзи–раннього середньовіччя, таблиці знахідок, опис знахідок і остеологічного матеріалу, висновки і датування.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up