Archival Fonds

The list of fonds of the Scientific Archive of the Institute of Archaeology of Ukrainian National Academy of Sciences

 

 1. Фонд № 1. Вовк (Волков) Федір Кіндратович (1847—1918 рр.) український учений, антрополог, етнограф, історик, археолог, доктор природничих наук, доцент кафедри географії та антропології Петроградського університету. У 1875 і 1876 рр. брав участь в розкопках у Київській та Волинській губерніях; у 1907 р. відкрив палеолітичну Мізинську стоянку на Чернігівщині; виїжджав у етнографічні, географічні та археологічні експедиції по всій Європі. Фонд № 1 — 5104 одиниць зберігання за 1870—1918 роки.

 

 1. Фонд № 2. Хвойка Вікентій (Частослав) Вячеславович (1850—1914 рр.) український археолог. Досліджував палеоліт, трипільську, зарубинецьку, черняхівську культури, пам’ятки давньоруських часів. Відкрив стоянки: Кирилівську (1893), на Байковій горі, на р. Либідь (1903) в Києві, в Каневі (1901) та Іскоростеньську (1911); ремісничі майстерні на горі Киселівці; могильник і житла у Витачеві та Старих Безрадичах, слов’янські пам’ятки в Києві та Білгородці. Фонд № 2 — 2645 од. зб. за 1893—1914 рр.

 

 1. Фонд № 3. Гамченко Сергій Свиридович (1860—1932 рр.) український археолог. Коло наукових інтересів: від палеоліту до давньоруських часів. Обстежив понад 40 пам’яток трипільської культури на території Східного Поділля, проводив розкопки на Волині, Поділлі, Київщині, Харківщині та в інших регіонах України. Віце-президент Всеукраїнського археологічного комітету (ВУАК). Фонд № 3 — 229 од. зб. за 1876—1931 рр.

 

 1. Фонд № 4. Левицький Іван Федорович (1896-1952 рр.) український археолог, дослідник палеоліту. Досліджував північно-східну Волинь, Колодяжне, Гінці, Амвросіївку, Богодухів, Кодак, Коростень. У 1931—1932 рр. очолював палеолітичну групу Дніпрогесівської експедиції, відкрив пізньопалеолітичні стоянки в порожистій частині Дніпра, зокрема в Осокоровій балці. Фонд № 4 — 24  од. зб. за 1925—1952 рр.

 

 1. Фонд № 5. Сібільов Микола Вікентійович (1873—1943 рр.) український музеєзнавець та археолог. Досліджував пам’ятки палеолітичної доби на Донеччині по течії Дінця, де відкрив 350 дюнних стоянок і поселень. Дослідив стоянки: Дронівську, Сичанську, Кам’янську, Пристенську, Мин’ївську та інші. Вперше відкрив культури мікролітів та макролітів, простеживши еволюцію розвитку знарядь праці. Фонд № 5 — 177 од. зб. за 1920—1943 рр.

 

 1. Фонд № 6. Смолічев Петро Іванович (1891—1947 рр.) український археолог, музеєзнавець та краєзнавець. Досліджував пам’ятки від палеоліту до давньоруських часів та періоду середини XVIII-XIX століть. Місця розкопок: Чернігів, Шестовиця, Маслова, Кічкас та зона затоплення Дніпробуду. Востанні роки життя проводив археологічні розкопки в Таджикистані. Ф. №6 — 116 од. зб. за 1907—1933 рр.

 

 1. Фонд № 7. Федоровський Олександр Семенович (1885—1939 рр.) український археолог, геолог, палеонтолог. Магістр, професор Харківського державного університету. Досліджував пам’ятки різного часу. Місця розкопок: Волочанськ, Верхній Салтів, Харківська область, басейн р. Донець. Фонд № 7 — 49 од. зб. за 1916—1930 рр.

 

 1. Фонд № 8. Фещенко Іван Михайлович (1896 — не раніше 1944 р.) український археолог. Дослідник культури “полів поховань”. Місця розвідок та розкопок: порожиста частина Дніпра від Дніпропетровська до Запоріжжя, село Привільне. Фонд №8 — 14од. зб. за 1926—1940 рр.

 

 1. Фонд № 9. Щербаківський Данило Михайлович (1877—1927 рр.) український археолог, історик, педагог, музеєзнавець та мистецтвознавець. Коло наукових інтересів: давньоруська та середньовічна археологія. Місця розкопок: Київська, Херсонська губернії, Поділля, Волинь. Фонд № 9 — 553 од. зб. за 1892—1927 рр.

 

 1. Фонд № 10. Курінний Петро Петрович (1894—1972 рр.) український музеезнавець, краєзнавець та археолог. Досліджував трипільську, білогрудівську культури та культуру ямково-гребінцевої кераміки. Місця розкопок: Середнє Подніпров’я. Фонд № 10 — 56 од. зб. за 1905—1941 рр.

 

 1. Фонд № 11. Грінченко Володимир Автономович (1900—1950 рр.) український музеєзнавець та археолог. Проводив розкопки по берегах р. Ворскли (1925), учасник Дніпрогесівської новобудовної еспедиції (1928—1931), де відкрив багато археологічних пам’яток від часів неоліту до пізнього середньовіччя, зокрема в балці Канцирка виявив стародавні гончарні горни 1 тис. н. е. Фонд № 11 — 11 од. зб. за 1925-1932 рр.

 

 1. Фонд № 12. Магура Сільвестр Сільвестрович (1897—1937 рр.) український музеєзнавець та археолог. Досліджував трипільську культуру та стародавні східнослов’янські пам’ятки. Здійснював розкопки в різних районах України. Фонд № 12 — 7 од. зб. за 1921—1935 рр.

 

 1. Фонд № 13. Коршак Кирило Юхимович (1897—1938 рр.) український археолог, музеєзнавець, кандидат історичних наук. Досліджував пам’ятки часів палеоліту, енеоліту (зокрема трипільську культуру) та бронзового віку, проводив розкопки у Середньому Подніпров’ї. Фонд №13 — 14 од.зб. за 1934—1938рр.

 

 1. Фонд № 14. Добровольський Аркадій Вікторович (1885—1956 рр.) український археолог, краєзнавець, музеєзнавець, кандидат історичних наук. Досліджував пам’ятки неоліту, бронзового віку, трипільської культури та стародавніх слов’ян. Здійснював розкопки в Подніпров’ї, Надпоріжжі, Одеській обл. Фонд № 14 — 38 од. зб. за 1927-1954 рр.

 

 1. Фонд № 15. Лагодовська Олена Федорівна (1899—1958 рр.) українська археологиня, музеєзнавець, кандидат історичних наук. Досліджувала пам’ятки рубежу доби міді і бронзи: мегалітичну і усатівську культури та пізньотрипільські пам’ятки типу Сандрак, а також комарівську культуру і поховальні пам’ятки неоліту, міді й бронзи в Дніпровському Надпоріжжі. Здійснювала розкопки на Волині та у Вінницькій обл. Фонд №15 — 40 од.зб. за 1933—1954 рр.

 

 1. Фонд № 16. Петров Віктор Платонович (1894—1969 рр.) український етнограф, історик, археолог, культуролог, мовознавець, письменник (псевдонім Віктор Домонтович), доктор філологічних наук. Досліджував слов’янські пам’ятки, зокрема, підсічне господарство, зарубинецьку і черняхівську культури, слов’ян другої половини І тисячоліття, етногенез слов’ян, слов’янську писемність, пам’ятки Київської Русі, а також історію, географію, гідронімію, ономастику, краєзнавство, фольклор, етнографію і міфологію. Брав участь в археологічних експедиціях: Південнокиївській (1934), Райковецькій (1935), Поліській (1936), Трипільській (1937—1938), Лубенській (1939), Пліснеській (1940) Проводив розкопки Райковецького і Городського давньоруських городищ, Лохвицького, Косанівського та Баївського могильників черняхівської культури, слов’янського поселення біля с. Стецівка, могильника біля с. Корчувате та інших пам’яток. Фонд № 16 — 266 од. зб. за 1900—1969 рр.

 

 1. Фонд № 17. Славін Лазар Мойсейович (1906—1971 рр.) український та російський археолог (досліджував античну археологію; очолював археологічні експедиції: Боспорські (1933—1936), Ольвійські (1936—1966), Буго-Дністровські (1949—1952), доктор історичних наук, професор Київського державного університету, член-кореспондент Академії Наук УССР, директор Інституту археології АН УРСР (1944—1946). Фонд № 17 — 167 од. зб. за 1935—1971 рр.

 

 1. Фонд № 18. Березовець Дмитро Тарасович (1910—1970 рр.) український археолог (досліджував пам’ятки черняхівської культури та слов’ян другої половини І тисячоліття. Відкрив волинцівську та пеньківську культури; досліджував пам’ятки салтівської культури. Розкопки: Сумська та Кіровоградська області), кандидат історичних наук. Фонд № 18 — 38 од. зб. за 1947—1970 рр.

 

 1. Фонд № 19. Кузнєцов Микола Васильович (1911—1944 рр.) український та російський археолог (коло інтересів: східно-фінські племена VIII—XIII століть, хозари, волзькі болгари, східні слов”яни, досліджував древній алфавіт “глаголицю”. Розкопки: Донецьке городище (1929—1930), Лубни (1939), Киселівка в Києві (1940) та ін.), музеезнавець. Фонд № 19 — 7 од. зб. за 1929—1941 рр.

 

 1. Фонд № 20. Мовчанівський Феодосій (Тодосій) Миколайович (1899—1938 рр.) український археолог (давньоруська та середньовічна археологія; розкопки: Райковецький курган та могильник на р. Гнилоп’яті (1926-1927)), розвідки в с. Юр’ївка, Вовчинці, Погребище, Гужин, Яготин та ін.; досліджував Райковецьке городище ХІ-ХІІІ ст. (1929—1936) та територію Михайлівського Златоверхого собору в Києві (1937), музеєзнавець. Фонд № 20 — 17 од. зб. за 1920—1937 рр.

 

 1. Фонд № 21. Макаренко Микола Омелянович (1877—1938 рр.) український археолог (в 1902—1919 рр. проводив археологічні розкопки та досліджував стародавні архітектурні пам’ятки в Новгородській, Полтавській, Катеринославській, Воронезькій, Харківській і Тверській губерніях; у 1925—1929 — розкопки в районі сіл Халепьє, Трипілля на Київщині, Опішні на Полтавщині, Ведмежого на Роменщині, Звенигорода на Сумщині, та ін. У 1930 відкрив в Маріуполі великий неолітичний могильник), музеєзнавець, мистецтвознавець. Фонд № 21 — 6 од. зб. за 1923, 1926 рр.

 

 1. Фонд № 22. Юра Роман Олександрович (1927—1977 рр.) український археолог (досліджував давньоруську і середньовічну археологію; розкопки: в зонах будівництва Кременчуцької та Канівської ГЕС, давньоруських міст Воїня, Колодяжина, Переяслава-Хмельницького у 1956-1976 рр.), кандидат історичних наук. Фонд № 22 — 66 од. зб. за 1951—1976 рр.

 

 1. Фонд № 23. Дмитров Леонід Дмитрович (1885—1965 рр.) український археолог (досліджував античну, скіфо-сарматську та слов’янську археологію; розкопки: Ольвія і острів Березань (1928—1939), скіфські кургани біля Чортомлика (1935—1936), Перекоп (1940), Білгород-Дністровський (1945—1955), кандидат історичних наук. Фонд № 23 — 63 од. зб. за 1940—1953 рр.

 

 1. Фонд № 24. Лапін Володимир Васильович (1928—1981 рр.) український археолог (досліджував античну археологію; проводив розкопки в Ольвії (1956—1959), керував експедицією на острові Березань (1960—1980), кандидат історичних наук, музеєзнавець, викладач Київського державного університету. Фонд №24 — 60 од.зб. за 1954—1980 рр.

 

 1. Фонд № 25. Покровська Євгенія Федорівна (1904—1995 рр.) українська археологиня (досліджувала скіфо-сарматську археологію; розкопки: Немирівське, Гаврилівське (1938), Шарпівське (1938-1939), Хотівське і Ходосівське городища, кургани у с. Макіївка і с. Куцівка 1947-1948), кургани у с. Іванівка Київської обл. (1949), Жаботинське городище в Черкаській обл. (1950), кургани у с. Завадівка і Новопилипівка Запорізької обл. (1951), Любимівське городище (1952), та ін.; працювала у Середньодніпровській правобережній (1955), Кременчуцькій (1956—1958) та Канівській (1960) експедиціях), кандидат історичних наук, художник. Фонд № 25 — 108 од. зб. за 1948-1965 рр.

 

 1. Фонд № 26. Даниленко Валентин Миколайович (1913—1982 рр.) український археолог (досліджував етнокультурний розвиток населення Східної Європи доби палеоліту, неоліту, бронзи та ранніх слов’ян. Проводив археологічні розкопки в Надпоріжжі, на Південному Бузі, досліджував „Кам’яну могилу”, керував Донецькими новобудовими експедиціями), доктор історичних наук. Фонд № 26 — 219 од. зб. за 1946—1982 рр.

 

 1. Фонд № 27 Ільїнська Варвара Андріївна (1920—1979 рр.) українська археологиня (досліджувала скіфську культуру, проводила археологічні розкопки на ріках Сулі, Пслі, Тясьміні, у Пороссі та в сепах України), доктор історичних наук, (дружина Тереножкіна О. І.) Тереножкін Олексій Іванович (1907—1981 рр.) російський та український археолог (проводив археологічні розкопки в Середній Азії, зокрема в Хорезмі; з 1948р і до кінця життя працював на Україні, досліджував Лісостепову та Степову Правобережну Скіфію, виявив предскіфський етап, розкопав Мелітопольський та інші скіфські кургани), доктор історичних наук, професор, (чоловік Ільїнської В. А.). Фонд Ільїнської—Тереножкіна, фонд № 27 — 98 од. зб. за 1936—1981 рр.

 

 1. Фонд № 28. Новицький Яків Павлович (1847—1925 рр.) український етнограф, фольклорист, краєзнавець, історик, археолог (численні історичні довідки, археологічні статистичні статті. Значну цінність становлять зібрані ним фольклорні матеріали, опубліковані у збірниках: “Малоруські народні перекази і оповідання” (1876); “Малоруська і Запорізька старовина в пам’ятках усної народної творчості” (1907); “Малоруські історичні пісні, зібрані в Катеринослівщині 1874—1903 рр.” (1908). Фонд № 28 — 7 од. зб. за 1884—1925рр.

 

 1. Фонд № 29. Мезенцева (Вінницька) Галина Георгіївна (1923—1997 гг.) українська археологиня (досліджувала археологію древньої Русі, стародавніх слов’ян, античні міста Північного Причорномор’я, Канівське поселення полян та давньоруські міста – Київ, Родню, Білгород-Київській та Білгород-Дністровський; брала участь в експедиціях: Пороській (1946), Ольвійській (1947—1948), “Великий Київ“ (1949—1950), Чернігівській (1956), керувала експедиціями: Канівською (1957—1964), Білгородською (1965—1975), Білгород-Дністровською (1977—1983), історик, музеєзнавець, краєзнавець, доктор історичних наук, професор Одеського державного університету (1977—1979), (в 1950—1976 рр. викладала на історичному факультеті Київського держ. університету). Фонд № 29 — 158 од. зб. за 1946—1985 рр.

 

 1. Фонд № 30. Рудинський Михайло Якович (1887—1958 рр.) український археолог (дослідження на Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Подністров’ї; розкопки: палеолітичних стоянок Пушкарі, Мізин, Журавка та в Середньому Подністров’ї; мезолітичних та неолітичних на Середній Десні і раннього Трипілля в Озаринцях на Середньому Дністрі), доктор історичних наук. Ф. № 30 — 127 од. зб. за 1912—1958 рр.

 

 1. Фонд № 31. Артеменко Іван Іванович (1924-1989 рр.) український археолог (досліджував неоліт, енеоліт та борнзовий вік Східної Європи; брав участь у Придніпровській експедиції (1956—1965), очолював Середньодніпровську (1968—1980) і Трипільську (1981—1987) експедиції), доктор історичних наук, член-кореспондент Академії Наук УРСР, директор Інституту археології АН УРСР (1973—1987). Фонд №31 — 97 од. зб. за 1967—1989 рр.

 

 1. Фонд № 32. Бібіков Сергій Миколайович (1908—1989 рр.) український археолог (досліджував проблеми первісного заселення Східної Європи, історію та хронологію мезоліту Півдня СРСР, землеробсько-скотарських племен IV—II тис. до н. е. Південно-Східної Європи), етнограф, доктор історичних наук, член-кореспондент Академії Наук УРСР, директор Інститутут археології АН УРСР (1955—1968). Фонд №32 знаходиться в процесі науково-технічного опрацювання.

 

 1. Фонд № 33. Махно Євгенія Володимирівна (1913—1992 рр.) українська археологиня (досліджувала ранньослав’янські пам’ятки зарубинецької, черняхівської і синхронних культур; керувала 40 археологічними експедиціями в Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській,Черкаській і Херсонській областях), кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фонд № 33 — 168 од.зб за 1938—1992 рр.

 

 1. Фонд № 34. Вязьмітіна Марія Іванівна (1896-1993 рр.) українська археологиня (досліджувала пізньоскіфські городища і могильники на Нижньому Дніпрі, сарматські племена на території України, скіфське мистецтво та мистецтво Сходу (Середньої Азії, Близького Сходу), мистецтвознавець, музеєзнавець, кандидат філологічних наук, кандидат історичних наук. Фонд №34 — 197 од. зб за 1925—1972рр.

 

 1. Фонд № 35. Богусевич Володимир Андрійович (1902—1978 рр.) український археолог (досліджував давньоруську археологію, мистецтво та архітектуру; керував археологічними експедиціями у Києві, Чернігові, Путивлі; брав участь у розкопках Новгорода), музеєзнавець, кандидат історичних наук. Фонд №35 — 40 од.зб. за 1947—1960 рр.

 

 1. Фонд № 36. Бліфельд Давид Ісакович (1908—1966 рр.) український археолог (досліджував історію східних слов’ян у період утворення давньоруської держави та давньоруські міста Київ, Чернігів, Переяслав, Білгород, а також ранньофеодальні могильники, в тому числі Шестовицький біля Чернігова), кандидат історичних наук. Фонд № 36 — 73 од. зб. за 1954—1965 рр.

 

 1. Фонд № 37. Шмаглій Микола Михайлович (1931—1994 рр.) український археолог (досліджував трипільську культуру і ранній бронзовий вік Південно-Східної Європи; проводив розкопки поселення Троянів на Волині (1955-1958), трипільського поселення Гребені на Дніпрі (1959-1962), у межиріччі Дністра-Дунаю (1963—1973), трипільської культури поблизу села Майданецьке на Черкащині (1974—1990). Фонд № 37 знаходиться в процесі науково-технічної обробки.

 

 1. Фонд № 38. Шумовський Юрій Федорович (1908—2003 рр.) український археолог (дослідник Західної Африки і директор Французського Інституту Чорної Африки в Судані-Малі), доктор, професор університетів Нью-Йорка та Фрайбурга, дійсний член УВАН в США; священик. Фонд № 38 — 136 одиниць зберігання за 1991—1997 рр.

 

 1. Фонд № 39. Клюшинцев Володимир Миколайович (1947-1998 рр.) український археолог (досліджував курганні могильники та поселення доби бронзи; з 1970р. працював у Миколаївській археологічній експедиції), кандидат історичних наук. Фонд № 39 знаходиться в стані науково-технічної обробки.

 

 1. Фонд № 40. Кучера Михайло Петрович (1922—1999 рр.) український археолог (досліджував давньоруські поселення, городища і міста; оборонні укріплення, зокрема Троянові та Змійові Вали; проводив археологічні дослідження на Правобережжі та Лівобережжі Дніпра, на південному Побужжі, у Подністров’ї, на Волині та інших місцях України), доктор історичних наук. Фонд № 40 — 162 од. зб. за 1969—1995 рр.

 

 1. Фонд № 41. Кубишев Анатолій Іванович (1938—2001 рр.) український археолог (в 1964-1968 рр. проводив розкопки давньоруського поселення ХІ—ХV століть біля с. Комарівка Переяслав-Хмельницького району Київської області; в 1966—1972 рр. досліджував пам’ятник зарубинецької культури — Пирогівський могильник; в 1969—1973 рр. працював також в одній з новобудовних експедицій — Каховській (1969, 1970 рр.) згодом Херсонській (з 1971 р) заступником її керівників Лескова О. М. (1969—1972 рр.) та Тереножкіна О.І. (1973 р.). З 1974 по 1992 рр. А. І. Кубишев керував Херсонською експедицією, досліджував кургани доби енеоліту — ранньої бронзи біля сіл Старосілля, Велика Олександрівка та Василівка; поховання катакомбної культури; могильник білозерської культури біля села Чернянка; кургани зі зрубно-андронівськими похованнями біля села Слиненко; численні скіфські кургани південних степів України. Фонд № 41 знаходиться в стані науково-технічної обробки.

 

 1. Фонд № 42. Євдокимов Геннадій Леонідович (1947—2001 рр.) український археолог (досліджував проблеми середнього бронзового віку степової зони півдня України, а також скіфську монументальну скульптуру. В 1970—1976 рр. брав участь в археологічних експедиціях: Скіфській степовій, Каховській, Орджонікідзевській, Дністровській, Миколаївській, Південно-Бузькій, Сіверсько-Донецькій, Луганській. В 1976—1995 рр. керував роботою Краснознаменської експедиції. Фонд № 42 знаходиться в стані науково-технічної обробки.

 

 1. Фонд № 43. Мозолевський Борис Миколайович (1936—1992 рр.) український археолог (досліджував скіфські кургани, працював у багатьох археологічних експедиціях: Запорізькій, Скіфській степовій, Скіфській Лісостеповій. З 1969 р. по 1987 р. керував Орджонікідзівської експедицією. Відкрив поховання скіфського царя із золотою пектораллю в кургані «Товста могила»). Фонд № 43 — 177 одиниць зберігання.

 

 1. Фонд № 44. Дяченко Василь Дмитрович (1924—1996 рр.) український антрополог. Очолював сектор палеоантропології в Інституті археології АН УРСР, Українську антропологічну експедицію ІМФЕ ім.М.Т. Рильського АН УРСР. Брав участь у роботі антропологічних експедицій в європейській частині Російської Федерації, на Північному Кавказі, у Молдові, Польщі, Естонії, Словаччині, Сербії тощо, у розкопках давньоруських і середньовічних могильників на території Києва. Автор близько 90 наукових праць, присвячених антропологічним аспектам етнічної історії давнього і сучасного населення України, народів Східної, Центральної та Південної Європи. Фонд № 44 — 33 одиниці зберігання.

 

Фонд № 45. Шапошнікова Олімпіада Гаврилівна (1923-2001 рр.) українська археологиня, досліджувала енеоліт і бронзовий вік степової України. Брала участь у багатьох археологічних експедиціях: „Великий Київ” (1948—1949), Нікополь-Гаврилівській в Херсонській обл. (1950—1952), Приазовській (1962), Інгульській (1967-1980), пізніше Миколаївській новобудівній експедиції (1981—1988), якою керувала з 1969р., досліджувала Михайлівське поселення (1953—1960). Фонд № 45 у стані науково-технічної обробки.

 

 1. Фонд № 46. Мовша Тамара Григорівна (1922—2003 рр.) українська археологиня, фахівчиня з археології енеоліту-бронзи, досліджувала Трипільську культуру. Керувала Подільською археологічною експедицією Київського Історичного музею: проводила розкопки і розвідки в Хмельницькій області (1960-1974 рр.); працювала в Дністровській комплексній новобудовній археологічній експедиції (1976, 1979 рр.) та в Трипільській комплексній археологічній експедиції ІА АН УРСР (1981—1987 рр.). Проводила розкопки на Середньому Дністрі та Південному Бузі. Фонд ще не пройшов науково-технічну обробку.

 

 1. Фонд № 47. Черненко Євген Васильович (1934—2007 рр.) український археолог. Досліджував пам’ятки епохи бронзи та раннього залізного віку. Працював в експедиціях: Нікопольській (1961, 1964, 1965), Орджонікідзевській (1971), Керченській (1961, 1964, 1971, Краснознам’янській (1968-1975), Скіфській (1986, 1987). Проводив археологічні розкопки скіфських курганів у с. Кірово Дніпропетровської обл. (1961), в околицях м. Скадовська Херсонської обл. (1961-1962) та в м. Нікополі (1964, 1965), курганів раннього залізного віку у сел. Леніне (1964) на Керченському півострові. Фонд ще не пройшов науково-технічну обробку.

 

 1. Фонд № 48. Березанська Софія Станіславівна (1924 р. н.) українська археологиня. Досліджувала епоху бронзи (культури: Тщинецько- Комарівська (с. Здвижівка Макарівського р-ну Київської обл. в 1964 р.) і поселення сосницького варіанту східно- тшинецької культури поблизу хутора Пустинки Чернігівської обл. в 1964-1967 рр.; багатоваликової кераміки (розкопки біля с. Яблунівка Білоцерківського р-ну Київської обл. в 1970 р.), неолітичне поселення біля хутору Гришівка Борзнянського р-ну (1969—1971 рр.); поселення зрубної культури «Усове Озеро» в 1975-1977 рр. та поселення зрубного часу біля с. Рубці Краснолиманського р-ну тоді Сталінської обл. (1956 р.); зольники Білогрудівського типу на р. Горині в 1973 р.; розкопки біля с. Адамівка Чигиринського р-ну; с. Домонтово Золотоніського р-ну (1956—1958 рр.) та в урочищі Ісковщина Канівського р-ну (1961—1962 рр.) Черкаської обл.; розвідки: біля с. Капітанове Ново-Айдарського р-ну Луганської обл., на осушувальних системах Північної України (р. Іква, Стохід, Борзна і Остер), в зонах Верхнього і Нижнього Білоцерківського водосховища і на річці Десні (1967—1972 рр.) Працювала в Середньо-Дніпровській (1951—1952 рр.), Лівобережній Сеймінській (1953—1954 рр.), Кременчуцькій первісно-скіфській (1958 р.) та ін. археологічних експедиціях. Проводила археологічні роботи в Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Луганській та інших областях. Фонд ще не пройшов науково-технічну обробку.

 

 1. Фонд №49. Паршина Олена Олександрівна (1932 р.н.) українська археологиня, фахівчиня з античної археології, проводила розкопки в Криму: в ​​Ялті, Лівадії, Симеїзі; на горах Ай-Тодор і Хачла-Каяси, скелі Біюк- Ісар (1965—1969 рр.); городища: Херсонес, Ескі-Кермен, урочища: Ласпі, Сотера, Учан-Су-Ісар; селище Фрунзенське (Партеніт) та ін. (1970-1992 рр.) У процесі НТО.

 

 1. Фонд № 50. Некрасова Ганна Миколаївна (1951 р. н.). українська археологиня, досліджувала черняхівську культуру. Проводила розкопки (спільно з В. Д. Бараном) ранньослов’янського поселення Рашків (1978 р.); ранньослов’янського поселення III—V ст. н. е. біля с. Теремці (1979, 1980 р.р.); черняхівського поселення біля с. Хлопків Баришівського р-ну Київської обл. (1982-1984); а також досліджувала черняхівський могильник у селища Сад Сумської обл. (1983-1984); могильник і поселення черняхівської культури біля с. Боромля Сумської обл. (1987-1991 рр.) і проводила охоронні розкопки поселення черняхівської культури біля смт. Білопілля Сумської обл. Фонд містить 68 од. зб.

 

 1. Фонд № 51. Баран Володимир Данилович (1927 р. н.) український археолог, досліджував етногенез і ранню історію слов’ян, етнокультурні процеси на території Східної і Середньої Європи в І тис. н. е. Керував Дністровською слов’янською археологічною експедицією та Словянською правобережною. Проводив розкопки черняхівських і ранньосередньовічних слов’янських пам’яток: Черепин і Чижиків (1954-1956 рр.); Ріпнів і Ракобовути у Львівській обл. (1957—1961 рр.), Бовшів і Дем’янів (1962—1964 рр.), Ремезівці в Івано-Франківській обл. (1965 р.), Зелений Гай у Тернопільській обл. (1966-1967 рр.), Макарівка у 1969 р. та три словянські поселення V-IX ст. у с. Рашків (Чернівецька обл.), Теремці у Хмельницькій обл. (1980—1981 рр.), Хлопків у Київській обл. (1982-1986 рр.), Куропатники на Іваано-Франківщині (1987—1988 рр.) Фонд ще не пройшов науково-технічну обробку.
 2. Фонд № 52. Братченко Станіслав Никифорович (1936—2011 рр.) український археолог, дослідник доби середньої бронзи Півдня України та Подоння. Брав участь у Ворошиловградській, Донецькій, Черкаській лівобережній новобудовній та ін. археологічних експедиціях.

 

 1. Фонд № 53. Телегін Дмитро Якович (1919—2011 рр.) український археолог, досліджував історію населення України доби мезоліту, неоліту і мідного віку, а також суміжних територій Східної Європи. Працював в ІА АН УРСР завідувачем відділу пам’яток кам’яного віку.

 

 1. Фонд № 54. Макаревич Михайло Леонтійович (1901—1988 рр.) український археолог, художник, кресляр. Досліджував пам’ятки трипільської культури та ранньої бронзи. Брав участь у трипільських експедиціях: розк. у Колодяжному 1929—1930, на Коломийщині в 30-і рр., в Городському в 1939 р., у розк. у Михайлівці у 1940-і рр., в Паволочі в 1948 р. і на Пд. Бузі — Гранівці та Сабатинівці у 1950-і рр.

 

 1. Фонд № 55. Довженок Василь Йосифович (1909—1976 рр.) український археолог. Досліджував історію та археологію слов’ян і Київської Русі, давньоруські міста, городища, селища, економіку, формування феодолізму. Керував багатьма археологічними експедиціями – розкопками ранньослов’янських і давньоруських поселень і городищ, як Сахнівка, Іванківці, Комарівка, Вишгород, Волинцеве, Воїнь, Чучин, хутір Половецький та ін. Завідував сектором слов’яно-руської та середньовічної археології ІА АН УРСР.

 

 1. Фонд № 56. Фонд карт та планів (1764—1944 рр.) Карти і плани розташування археологічних пам’яток на території України.

 

 1. Фонд № 57. Фонд негативів на скляних пластинках (1897—1941 рр.) Негативи на скляних пластинках з археологічних досліджень та з персональних фондів довоєнного часу.

 

 1. Фонд № 58. «Музей старожитностей» (1824—1925 рр.) Матеріали Музею старожитностей при Київському університеті Святого Володимира (каталоги, описи, реєстри, інвентарні книги археологічних знахідок, листування з товариствами, установами, персоналіями тощо).

 

 1. Фонд № 59. ВУАК (Всеукраїнський археологічний комітет) (1918—1934 рр.) Документи про розвиток археології в Україні, про заходи зі збереження пам’яток історії і культури та про археологічні дослідження цього періоду. Містить відгалуження відповідно до археологічних експедицій: ВУАК/Дніпробуд; ВУАК/Донецьке городище, ВУАК/Київ, ВУАК/Ольвія, ВУАК/Райки.

 

 1. Фонд № 60. ІІМК (Інститут історії матеріальної культури) (1934—1938 рр.) Матеріали фонду представлені науковими звітами та польовою документацією експедицій. Фонд розділено відповідно до експедицій: ІІМК/Богес; ІІМК/Вишгород; ІІМК/Гінці; ІІМК/Деснянська; ІІМК/Запоріжжя; ІІМК/Київ; ІІМК/Коростень; ІІМК/Крим; ІІМК/Наукові записки; ІІМК/Нікополь; ІІМК/Ольвія; ІІМК/Райки; ІІМК/Сосниця; ІІМК/Стара Буда; ІІМК/Полісся; ІІМК/Трипілля.

 

 1. Фонд № 61. ІА (Інститут археології) – довоєнний (1938—1941 рр.) Матеріали фонду представлені науковими звітами та польовою документацією експедицій. Фонд розділено відповідно до експедицій: ІА/Августинівка, ІА/Бердиж; ІА/Городськ; ІА/Деснянська; ІА/Дніпровська; ІА/Ільїнка; ІА/Київ; ІА/Киселово; ІА/Лубни; ІА/Нікополь; ІА/Ольвія; ІА/Полтавська; ІА/Поля поховань; ІА/Середньодніпровська; ІА/Скіфська; ІА/Трипілля; ІА/Шарпівське городище.

 

 1. Фонд № 62. ІА (Інститут археології) післявоєнний (з 1945 р.) (Діловодство) Документи канцелярії; документи Вченого секретаря; протоколи Вченої ради; тематичні і робочі плани науково-дослідних робіт, звіти до них; звіти про роботу аспірантури; відкриті листи; документи про наукове міжнародне співробітництво. Документи наукових відділів: протоколи засідань; робочі плани; звіти про науково-дослідну діяльність. Документи відділу кадрів, бухгалтерії та місцевого комітету.

 

 1. Фонд № 63. Фонд наукових робіт (з 1945 р.) Наукові праці з археології України (монографії, статті-розвідки, науково-дослідні розробки); оригінали дисертацій на здобуття ступенів кандидатів та докторів історичних наук; планові теми.

 

 1. Фонд № 64. Фонд експедицій (з 1945 р.) Наукові звіти археологічних експедицій про розкопки та розвідки археологічних пам’яток на території України.

 

 1. Фонд № 65. Прахов Адріан Вікторович (1846—1916 рр.) український історик мистецтва, археолог, художній критик. 1879 р., після захисту дисертації «Зодчество давнього Єгипту», отримав докторську ступінь. Досліджував і змалював залишки мозаїки і стінного живопису Софійського собору та фрески Кирилівської церкви в Києві, а також Михайлівського Золотоверхого монастиря. З 1884 по 1896 р. керував роботами в новозбудованому Володимирському соборі в Києві, долучивши до розписів В. Васнєцова.

 

 1. Фонд № 66. Ветштейн Рива Йонівна (1912—1999 рр.) українська археологиня, досліджувала керамічне виробництво Ольвії перших століть н. е. Брала участь в розкопках в Ольвії та Тірі в 1946—1968 рр.

 

 1. Фонд № 67. Єфименко Петро Петрович (1884-1969 рр.) український археолог, фахівець у галузі палеоліту. В 1945—1954 — директор ІА АН УРСР. Першим узагальнив історію первісного суспільства, розробив методику розкопок палеолітичних стоянок, стратиграфію аналізу могильників. Перший подав періодизацію пам’яток палеоліту на території СРСР. Акад. АН УРСР, почесний член Королівського антропологічного інституту Великобританії та Ірландії, Міжнародного союзу доісториків, Італійського ін-ту доісторії та праісторії у Флоренції.

 

 1. Фонд № 68. Крапівіна Валентина Володимирівна (1950—2013 рр.) українська археологиня, фахівчиня з античної археології. Досліджувала історію, економіку та культуру Ольвії I—IV ст. Від 1976 р. проводила розкопки в Ольвії; 1982 р. стала заступником начальника Ольвійської експедиції, 1995 р. очолила її. Входила до складу Наглядової ради НІАЗ «Ольвія», Польового комітету інституту, Українсько-румунської комісії з історії, археології, етнології і фольклористики при Президії НАН України.

 

 1. Фонд № 69. Гладилін Владислав Миколайович (1935 р. н.) український археолог, фахівець з археології палеоліту. Автор класифікаційної схеми раннього та середнього палеоліту, заснованої на системі ієрархічних ознак, яка справила значний вплив на палеолітознавство 1970—90-х рр. Відкрив (1974) та дослідив палеолітичну пам’ятку Королево на Закарпатті, що стало подією світового значення. В. М. Гладилін вважається засновником сучасної палеолітичної школи в Україні. Студентом брав участь у дослідженні Кам’яної Могили в експедиції М. Я. Рудинського (1957). Проводив розкопки стоянок Антонівка I і II. Від 1969 р. керував Закарпатською палеолітичною експедицією.

 

 1. Фонд № 70. Крижицький Сергій Дмитрович (1932—2018 рр.) український археолог, доктор архітектури, фахівець у галузі античної археології та архітектури, професор (1991), член-кореспондент НАН України (1990). Лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки (2002) та архітектури (2007). Завідувач заповідника «Ольвія» (від 1974 р.) 1981 р. очолив відділ античної археології; заступник директора Інституту з наукової роботи (1987—2003). У 1969—1971 рр. очолював Білгород–Тірську експедицію. Від 1964 р. брав участь у розкопках Ольвії, в 1972—1994 рр. очолював Ольвійську експедицію.

 

 1. Фонд № 71. Лейпунська Ніна Олександрівна (1930—2008 рр.) українська археологиня, фахівчиня з античної археології. У 1956—2008 рр. працювала в Ольвійський експедиції, керувала розкопками окремих ділянок, розкопками центрального житлового кварталу в районі агори (1972—1979). Дослідила залишки комплексу західної міської брами (1978—1984), житлові кварали елліністичного часу в Нижньому місті на ділянці НГС (1985—2006).

 

 1. Фонд № 72. Назаров Володимир Володимирович (1956—2004 рр.) український археолог, фахівець з античної археології. Від 1982 р. брав участь у розкопках Ольвійської, Херсонської, Березанської, Ольвійської периферійної експедицій, проводив підводні дослідження в акваторії о. Березань (1980—90-і рр.) і Тендрівської коси (1984). У 1989—2004 рр. очолював Березанську експедицію. У процесі НТО.

 

 1. Фонд № 73. Баранов Ігор Авенірович (1946—2001) український археолог, дослідник археології та історії середньовічного Криму, дійсний член Кримської академії наук, заслужений діяч науки і техніки Автономної Республіки Крим (2000). Один із провідних фахівців Східної Європи з візантійської та хозарської археології та історії. Розробив кардинальні проблеми так званого кримського варіанту салтово-маяцької культури, займався вивченням проблем візантійської та золотоординської присутності в Криму, генуезької історії, епіграфіки та фортифікації. Очолював організовану ним Судакську експедицію (1977—2001), здійснив безпрецедентні за масштабом дослідження середньовічної Сугдеї (Судака).

 

 1. Фонд № 74. Толочко Петро Петрович (1938 р. н.) український археолог, фахівець з археології та історії Давньої Русі, доктор історичних наук (1981), професор (1988), академік НАН України (1990). Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки УРСР (1983) та України (2002), премії ім. М. І. Костомарова Президії НАН України (1992). Політичний, громадський і культурний діяч. Очолював Інститут археології у 1987—2016 рр.
Scroll Up