Works about Serhii Hamchenko

WORKS ABOUT SERHII HAMCHENKO

Б. Н. [Н. Ф. Биляшевский] Рецензия на кн.: Гамченко Сергей. Житомирский могильник. Археологические исследования житомирской группы курганов // КС. – 1889. – Т. 25. – С. 656–658. – Житомир, 1888.

Баженов  Л. В. Гамченко Сергій Спиридонович // Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст. : Історіографія. Біобіліографія. Матеріали. – Кам’янець–Подільський, 1993. – С. 161.

Бонь О. Олекса Новицький і Сергій Гамченко: повсякдення науковців 1920–1930-х років за епістолярними джерелами // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2019.– Вип. 23.– С. 409–418.

https://www.researchgate.net/publication/340350713_Oleksa_Novickij_i_Sergij_Gamcenko_povsakdenna_naukovciv_1920-1930-h_rokiv_za_epistolarnimi_dzerelami

Гамченко Сергій Свиридович // Українська Радянська Енциклопедія. – К. : Головна редакція УРЕ. – 1960. – Т. 3. – С. 122.

Гамченко Сергій // ЕУ. – Львів : «Молоде життя», 1993. – Т. 1. – С. 353.

Гамченко Сергій Свиридович // Інститут археології Національної академії наук України. 1918–2014. – Київ : ВД «АДЕФ-Україна», 2015. – С. 377–378.

Кондратюк Р. Сергій Гамченко, відомий і невідомий [Текст] / Р. Кондратюк, О. Тарабукін // Житомирський вісник. – 1995. – 25 серп.

Костриця М. Ю. Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті. – Житомир: вид-во МАК, 2001. – С. 55–56, 71–73, 114–116.

Костриця М. Ю. Гамченко Сергій Свиридович // ЕСУ. – Київ, 2006. – Т. 5. – С. 366.

Кузнецова С. М., Линка [Геппенер] Н. В. Научный архив С. С. Гамченко // МИА. – 1963. – № 108. – С. 13–15.

Курінний П. Історія археологічного знання. – Полтава, 1970. – С. 104–105.

Лагодовська О. Войцехівський могильник бронзової доби на Волині (За матеріалами С. С. Гамченка) // Археологія. — 1948. — Т. ІІ. — С. 62—78.

Лысенко С.Д., Лысенко С.С. Вклад С.С. Гамченко в изучение памятников тшинецкого культурного круга. В.: Платонова Н.И. (ред). // История археологии: личности и школы. Материалы Международной научной конференции к 160 летию со дня рождения В.В. Хвойки (Киев, 5—8.10.2010). СПб., 2011: Нестор—История, 217—230.

Ляшко С. М. Днепрогэсовская археологическая экспедиция 1927–1932 гг. и ее роль в развитии отечественной археологической науки // Проблеми археології Подніпров’я. – Дніпропетровськ., 2003. – С. 14–27.

Ляшко С. М. Гамченко Сергій Свиридович // Енциклопедія трипільської цивілізації. – в 2-х т. – Київ, 2004.– Т. 2. – С. 113–114.

Ляшко С. М. Життєпис роду Гамченків: проблеми посопографії в контексті особливостей історичного часу та джерельної бази // Українська біографістика: Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 110–158.

http://biography.nbuv.gov.ua/data/vidannya/9/JRN/pdf/8.pdf

Макаревич М. Л. С. С. Гамченко // КСИА АН УССР. – Вып. 10. – 1960. – С 141–143.

Мезенцева Г. Г.  Гамченко Сергій   Свиридович. – Дослідники археології України. – Чернігів : «Северянська думка», 1997. – С. 138

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Житомирська область. – Житомир : «Полісся», 2008. – С. 47.

Нестеренко В. А. Археологічні дослідження С. Гамченка на Волині // Житомирщина крізь призму століть. – Наук. зб. «Велика Волинь». – Житомир, 2000. – Т. 21. – С. 327.

Памяти С. С. Гамченко // МИА. – 1963. – № 108. – С. 8–11.

Сіцінський Є. Рецензія на Гамченко С. Древний поселок и могильник в урочище Стуга (близ с. Студенцы, Житомирского уезда Волынской губ.) 1899 // Записки НТШ. – 1901. – XLII. – С 4–5.

[Смирнова Г. И.], Вахтина М. Ю., Кашуба М. Т., Старкова Е. Г. (Приложения: Калинина К. Б., Закосцельна А., Кершнер М. и Моммзен Х., Хаврин С. В.) Городище Немиров на реке Южный Буг. По материалам раскопок в ХХ веке из коллекций Государственного Эрмитажа и Научного архива ИИМК РАН. ― Санкт-Петербург: ГЭ; ИИМК РАН; НКТ, 2018. ― С. 23–29, 137–142, 313–317.

Тарабукін О. Дослідник Житомирських старожитностей // Вільне слово. – 1995. – 8 вересня.

Тарабукін О.О. Археологічні дослідження Товариства дослідників Волині і Волинського науково-дослідного музею на Житомирщині в першій третині ХХ ст. // Матеріали та тези наукової конференції до 130-річчя Житомирського краєзнавчого музею (11-13 жовтня 1995 р.). – Житомир, 1995. – С. 31 – 36.

Тарабукін О.О. Археологічні дослідження на території Східної Волині у перші десятиріччя Радянської влади (20 – 30-ті роки ХХ ст.) // Історія міст і сіл Великої Волині: Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Науковий збірник “Велика Волинь”: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Житомир: ПП М.Г. Косенко, 2002. – Т. 25. – Частина 1. – С. 148 – 156.

Тарабукін О.О. Внесок С.С. Гамченка у вивченні старовинних кладовищ і кам’яних хрестів Східної Волині // Краєзнавство та музейна справа в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Науковий збірник “Велика Волинь”. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 44. – Житомир: М. Косенко, 2010. – С. 195-206.

Тарабукін О.О. Волинський центральний музей – регіональний осередок вивчення археологічної спадщини Східної Волині (1900-1924 рр.) / Історія археології: дослідники та наукові центри //Археологія і давня історія України. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 287 – 294.

Тарабукін О.О. До історії створення і формування збірок археологічного відділу Волинського центрального музею // Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ століть. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Науковий збірник “Велика Волинь”. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 47. – Т. 2. – Житомир: М.Г. Косенко, 2012. – С. 110-122.

Тарабукін О.О. Про деякі проблемні питання в біографії видатного українського археолога С.С. Гамченка // Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ століть. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Науковий збірник “Велика Волинь”. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 47. – Т. 1. – Житомир:                М.Г. Косенко, 2012. – С. 75-83.

Тарабукін О. Діяльність Волинського центрального науково-дослідного музею у галузі археології на сторінках періодичних видань Радянської України 20-х – початку 30-х років ХХ століття // Бібліотеки у збережені культурної спадщини: Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (26 вересня 2013 року, м. Житомир) / Голов. ред М.Ю. Костриця. Науковий збірник “Велика Волинь”. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 48. – Житомир: Вид. М. Косенко, 2013. – С. 345 – 355.

Тарабукін О.О. Археологічний відділ Волинського центрального науково-дослідного музею і дослідження коростенських старожитностей (20-ті роки ХХ ст.) // Міста Давньої Русі. – К.: Стародавній світ, 2014. – С. 447 – 459.

Тарабукін О.О. Давньоруські старожитності Східної Волині у матеріалах досліджень та в експозиції археологічного відділу Волинського центрального науково-дослідного музею (1919-1931 рр.) // Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів / Археологія і давня історія України. – К., 2016. – Вип. 4 (21). – С. 117 – 128.

Тарабукін О. О. Археологія в діяльності Товариства дослідників Волині: історія, персоналії, колекції // Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 4 (25).– С. 88–102.

Тарабукін О.О. Коднянські старожитності (за матеріалами досліджень  С.С. Гамченка) // Археологія: Дослідження, експерименти, реконструкції / Археологія і давня історія України. – К., 2017. – Вип. 1 (22). – С. 362 – 374.

Тарабукін О.О. Археологічне зібрання Житомирського обласного краєзнавчого музею (попередній огляд історії комплектування, персоналії, колекції, облік та інвентаризація, вивчення, доля) // Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського) / Археологія і давня історія України. — К., 2017. — Вип. 4 (25). — С. 117 — 135.

Тарабукін О.О. Польові дослідження у діяльності археологічного відділу Волинського центрального науково-дослідного музею (1919-1930 рр.) // Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (8-9 жовтня 2020 р., м. Житомир / Упоряд.              П.С. Скавронський. Науковий збірник “Велика Волинь”. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, Житомирської обласної організації НСКУ. – Вип. 60. – Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2020. – С. 343 –  357.

Тарабукін О.О. Відданий археологічній справі // https://www.facebook.com/kraymuz.zt/posts/2721540898111673

Трембіцький А. А., Трембіцький А. М. До питання взаємовідносин знаних українських археологів С. С. Гамченка та Є. Й. Сіцінського // Археологія & фортифікація Середнього Подністров’я : Всеукраїнська науково-практична конференція на честь 10-річчя створення відділу старожитностей Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори–2006», 2011. – С. 148–154.

Франко А., Франко О. Сергій Гамченко (1860–1932): Документи і матеріали з особового архіву крізь призму новітнього розгляду творчого життєпису вченого // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 24. 2020. – С. 424-457.

Чорновол І. В. Листи Є. Й. Сіцінського до С. С. Гамченка. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120-й річниці заснування Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2010. – С. 262–265.

Швидкий В. П. Гамченко Сергій Свиридович // ЕІУ. – Київ: Науква думка, 2005. – Т. 2. – С. 48.

Шовкопляс І. Г., Розвиток радянської археології на Україні. — Київ: Наукова думка, 1969. — С.VII, XV, 23, 41, 107.

Яненко А. Гамченко Сергій Свиридович. – Історія музейної археології УСРР (1919–1934). – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016. – С. 65–66.

 

Інтернет-публікації

Олександра Бузько. Презентація на Міжнародній науковій конференції «Древлянські гради: ранні міста Східної Європи» Присвячується видатному археологу ХІХ-ХХ ст. С.С. Гамченку в рамках Першого міжнародного історико-культурного фестивалю Добриня Фест 2019 в місті Коростень, 15-16 червня 2019 р.
https://www.academia.edu/39609832/

Оксана Давиденко. Життя Сергія Гамченка – сюжет для історичного роману

http://www.zhytomyr.travel/zhittya-sergiya-gamchenka-syuzhet-dlya-istorichnogo-romanu/

Олександр Тарабукін

https://www.facebook.com/1364423223695200/posts/2007044636099719/

Історія волинянина Сергія Гамченка, який став видатним українським археологом

http://bug.org.ua/news/istoriya-volynyanyna-serhiya-hamchenka-yakyj-stav-vydatnym-ukrajinskym-arheolohom-130158/

 

Scroll Up