Drawings of plans, sections of objects studied by S.S. Hamchenko in April – May 1928 during the excavations of the Dnieper Hydroelectric Station Archeological expedition

Архівний номер: НА ІА НАН України, ф. 3, оп. 1, спр. 89, N. 1
Автор: С.С. Гамченко
Дата: 1928
Мова документа: українська
Спосіб відтворення: автограф
Кількість аркушів: 35
Зовнішнє оформлення: чорнила різнокольорові
Матеріал: щільний папір
Опис: Креслення планів, розрізів окремих об’єктів, досліджених С. С. Гамченком у квітні – травні 1928 р. під час розкопок Дніпрогесівської археологічної експедиції. Виконані тушшю на ватмані, наклеєні на картон (без масштабу, підписів).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up