Plan of the Nemyriv settlement

Архівний номер: НА ІА НАН України, Ф.3, оп.1, спр.37, N.7
Автор: Сергій Свиридович Гамченко
Дата: 25.08.1896
Мова документа: російська
Спосіб відтворення: автограф
Кількість аркушів: 1
Зовнішнє оформлення: олівець, чорнило
Матеріал: папір
Опис: На одній стороні аркуша подано схематичний план Немирівського городища, вказано його розміри. На зворотній стороні подано переріз валу і рову, а також два тексти, які містять назву документа, дату, підпис автора та пояснювальний текст.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up