Notes on the history of Nemyriv and its owners (based on the materials of J. A. Rolle)

Архівний номер: НА ІА НАН України, Ф.3, оп.1, спр.37, N.6
Автор: Сергій Свиридович Гамченко
Мова документа: російська
Спосіб відтворення: автограф
Кількість аркушів: 1
Зовнішнє оформлення: олівець, синє чорнило
Матеріал:папір
Опис: На одному аркуші вміщено нотатки з історії Немирова та про його власників у 17-19 ст. Виписки зроблено за публікаціями Й. А. Роллє.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up