Extracts from the guide “On Postal roads of the Russian Empire”

Архівний номер: НА ІА НАН України, Ф.3, оп.1, спр.27, N.6
Оригінальна назва: По "Почтовыми дорогами Российской империи"
Автор: Сергій Свиридович Гамченко
Дата: 1909
Мова документа: російська
Спосіб відтворення: автограф
Кількість аркушів: 3
Зовнішнє оформлення: чорнило, синій та червоний олівці.
Матеріал: папір
Опис: На окремих аркушах зроблено виписки з путівника «Почтовыми дорогами Российской империи», на яких С. С. Гамченко вказав маршрути через різні населені пункти Подільської губернії із зазначенням відстаней між ними та вартість проїзду.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up