Bibliographic notes from the materials of the XIV Archaeological Congress and other publications on the Trypillia culture and its researchers

Архівний номер: НА ІА НАН України, Ф.3, оп.1, спр.27, N.5
Автор: Сергій Свиридович Гамченко
Дата: 1909
Мова документа:російська
Спосіб відтворення: автограф
Кількість аркушів: 3
Зовнішнє оформлення: чорнило, простий олівець
Матеріал: папір
Опис: Документ складається з окремих аркушів на яких зроблено нотатки з матеріалів ХIV археологічного з’їзду та інших публікацій щодо особливостей трипільської культури та її дослідників. Звернуто увагу, наприклад, на роботи В. Хвойки (Крутобородинці, Трипілля), Г. Осовського (Більче Золоте).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up