The scheme of location of materials due to the grid of quadrats of the excavations in 1926 at the Trubetskyi estate in Kyiv

Архівний номер: НА ІА НАН України, ф. 3, оп.1, спр. 67, N. 2
Оригінальна назва: Схема местонахождения материалов по сетке квадратов раскопки 1926 г. в ус. В. П. Трубецкого в Киеве
Мова документа: російська
Спосіб відтворення: креслення
Кількість аркушів: 31
Зовнішнє оформлення: простий олівець, чорвоне та чорне чорнило
Матеріал: папір
Опис: Плани розкопів 1926 р. на садибі Трубецьких з умовними позначеннями виявлених матеріалів

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up