The draft of the message sent by S.S. Hamchenko to the Presidium of the AUAC about archaeological researches of1929 in Izium, Shevchenko (Cherkasy region), Shepetivka and Tulchyn regions with indication of the composition of expeditions, draft of petitions of the AUAC to the Izium District Executive Museum and District Executive Museum Archaeological expedition led by S.S. Hamchenko in 1929 in the Izium region and the draft of certificates (mandates) issued by the AUAC to S.S. Hamchenko and interns of the archaeological expedition in the Izium region in 1929.

Архівний номер: Ф.3, оп.1, спр.102, N.7
Оригінальна назва: Фінансові справи та листування з ВУАКом, Наросвітою, облвиконкомами та інш., чорнові замітки, клаптики
Автор: Сергій Гамченко
Дата: 1929
Мова документа: українська
Спосіб відтворення: автограф
Кількість аркушів: 2
Зовнішнє оформлення: чорне чорнило
Матеріал: папір
Опис: Чернетка повідомлення, надісланого С. С. Гамченком до Президії ВУАК, про археологічні дослідження 1929 р. на Ізюмщині, Шевченківщині (Черкащині), Шепетівщині та Тульчинщині із зазначенням складу експедицій, чернетки клопотань ВУАК перед Ізюмським округовим музеєм та Ізюмським округовим виконавчим комітетом щодо матеріального забезпечення археологічної експедиції під керівництвом С. С. Гамченка 1929 р. на Ізюмщині та чернетка посвідчень (мандатів), виданих ВУАК С. С. Гамченкові та практикантам археологічної експедиції на Ізюмщині 1929 р.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up