Tables of excavated objects and finds from the mound / grave No. 7, prepared by S.S. Hamchenko for the report and future article

Архівний номер: НА ІА НАН України, ф. 3, оп. 1, спр. 89, N. 3
Оригінальна назва: Землянки Дніпростроя 1928 р.
Автор: Е.О. Федорович, С.С. Гамченко
Дата: 1928
Мова документа:українська
Спосіб відтворення: рукопис
Кількість аркушів: 29
Зовнішнє оформлення: чорні чорнила, олівець, туш
Матеріал: фотопапір, папір
Опис: Таблиці (16) містять фото робочих фрагментів розкопок курганів, зокрема розчистку поховання, фото знахідок та рисунки знахідок тушшю, фото Д. І. Яворницького на фоні поховання в кам’яному ящику, оточеному кромлехом, вивіз поховання за допомогою коня та волів. Фото чорно-білі, зроблені фотографом експедиції Е. О. Федоровичем. Ілюстративний матеріал до звіту С. С. Гамченка «Мої археологічні дослідження року 1928 на Дніпрельстані» (10.10.1928).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up