Petition of the All-Ukrainian Archaeological Committee of the All-Ukrainian Academy of Sciences to the Chairman of the Kyiv District Executive Committee from October 9, 1928 on facilitating systematic excavations at Trubetskyi estate in Kyiv

Архівний номер: Ф.3, оп.1, спр.101, N.18
Автор: невідомий
Дата: 09.10.1928
Мова документа: українська
Спосіб відтворення: машинопис
Кількість аркушів: 1
Зовнішнє оформлення: чорне чорнило
Матеріал: папір
Опис: Клопотання Всеукраїнського археологічного комітету ВУАН перед головою Київського округового виконавчого комітету від 9 жовтня 1928 р. щодо сприяння систематичним розкопкам в садибі Трубецького у Києві

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up