Letter to S.S. Hamchenko from the Lavra Museum of Cults and Life dated by February 17, 1927

Архівний номер:НА ІА НАН України Ф.3, оп.1, спр.110, N.2
Автор: Лаврський Музей Культів та Побуту
Дата: 17.02.1927
Мова документа: українська
Спосіб відтворення: автограф
Кількість аркушів: конверт
Зовнішнє оформлення: чорне чорнило
Матеріал: папір
Опис: Конверт листа в Державний Житомирський Музей

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up