Letter to People’s Commissariat of Education of the USSR from 2.12

Архівний номер: НА ІА НАН України, ф. 3, оп. 1, спр. 72, N.4
Оригінальна назва: Допереднє звідомлення про розкопки 1927 р.
Автор: С.С. Гамченко
Дата: 2[...].12. 1927 р.
Місце створення: Київ
Мова документа: українська
Спосіб відтворення: автограф
Кількість аркушів: 1
Зовнішнє оформлення: чорнило
Матеріал: папір
Опис: Лист до Народного комісаріату освіти УСРР від 2[...].12. 1927 р.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up