Inventory list “Description of archaeological achievements due to archaeological experiments of 1929 in Stina village, Tomashpil district, Tulchyn region”

Архівний номер: НА ІА НАН України, Ф.3, оп.1, спр.92, док.4
Автор: Михайло Леонтійович Макаревич, Сергій Свиридович Гамченко, Іполит Чеславович Зборовський
Дата: 1928-1929
Мова документа: українська
Спосіб відтворення: фотодрук, автограф
Кількість аркушів: 56
Зовнішнє оформлення: фото, фіолетове чорнило, олівець
Матеріал: фотопапір, картон
Опис: В даному документі зібрані розрізнені фото з розкопок С. Гамченка на Поділлі («Тульчинщина») 1928-1929 рр.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up