Drafts to the lists of the AUAC researchers; register of full members of the AUAC and their addresses; list of persons who submitted their biographies to the AUAC; list of museums and their heads; list of districts of the USSR; list of members of the archaeological seminar at the Archaeological Department of the All-Ukrainian Historical Museum named after Taras Shevchenko in Kyiv and the circle at the Cabinet of Anthropology named after F. Vovk; the circular of the Bureau of the Section of Researchers on the provision of biographical information

Архівний номер: Ф.3, оп.1, спр.102, N.10
Оригінальна назва: Кадри ВУАКу 1929 р. Списки дійсних членів ВУАКу та осіб, які подали свій життєпис до ВУАКу. Список музеїв та їх завідувачів
Автор: невідомий
Дата: 1929
Мова документа: українська
Спосіб відтворення: машинопис, рукопис С. С. Гамченка, рукопис В. Є. Козловської, рукопис А. З. Носова
Кількість аркушів: 10
Зовнішнє оформлення: чорне, фіолетове чорнило, простий і синій олівець
Матеріал: папір
Опис: Чернетки до списків наукових співробітників ВУАК; реєстр дійсних членів ВУАК та їхні адреси; список осіб, що подали свій життєпис до ВУАК; список музеїв та їхніх завідувачів; перелік округ УСРР; список членів археологічного семінару при археологічному відділі Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у Києві та гуртка при Кабінеті антропології ім. Ф. Вовка; обіжник Бюро Секції наукових робітників щодо надання біографічних відомостей

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up