Draft opinion of M. Ya. Rudynskyi for the archaeological department of the AUAC on the estimate for research in Nadporizhzhia, submitted to the Department of Scientific Institutions (the Ukrainian Main Department of Scientific Institutions) of the People’s Commissariat of Defense of the USSR by the head of research prof. D.I. Yavornytskyi

Архівний номер: Ф.3, оп.1, спр.101, N.26
Оригінальна назва: Рудинський М. Я. Доповідна записка до археологічного відділу ВУАКу про складання кошторису на досліди у Надпоріжжі. 2 примірника
Автор: Михайло Рудинський
Дата: 04.02.1928
Мова документа: українська
Спосіб відтворення: машинопис
Кількість аркушів: 8
Зовнішнє оформлення: чорне чорнило
Матеріал: папір
Опис: Проект висновку М. Я. Рудинського для археологічного відділу ВУАК щодо кошторису на дослідження у Надпоріжжі, поданого до Управління науковими установами (Укрнауки) НКО УСРР керівником досліджень проф. Д. І. Яворницьким

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up