Autograph of the article “Observations on the researches data of Trypillia culture primary sources in 1909-1913.”

Архівний номер: Ф.3, оп.1, спр.38, N.1
Оригінальна назва: Наблюдения по данным исследований первоисточников трипольской культуры в 1909-1913 гг.
Автор: Сергій Свиридович Гамченко
Дата: 1926
Мова документа: російська
Спосіб відтворення: автограф
Кількість аркушів: 17
Зовнішнє оформлення:фіолетове чорнило
Матеріал: папір
Опис: Документ містить автограф статті С. С. Гамченка «Наблюдения по данным исследований первоисточников трипольской культуры в 1909-1913 гг.» написаної ним у 1926 р. та опублікованої у тому ж році, в українському перекладі, у науковому збірнику «Трипільська культура на Україні». У кінці основного тексту є дата – 18. IV. 1926 та підпис автора. На окремому аркуші викладено зміст статті з такою ж датою та підписом. Також на окремих аркушах подано список ілюстрацій, який складається з трьох таблиць. У першій – 25 позицій ілюстрацій, у другій – 32, у третій – 114. У кінці дата – 17. IV. 1926 та підпис автора. У кінці тексту є примітка автора, де він зазначив, що додає карту та таблиці. На жаль, у публікації карта відсутня, а з величезної кількості ілюстрацій опубліковано лише 27.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up