Нотатки С. С. Гамченка з розширеного засідання Президії ВУАК щодо організації історико-археологічного дослідження території Дніпрельстану. 24 лютого 1928 р.

Протокол засідання щодо скликання Всесоюзного археологічного з’їзду від 15 травня 1928 р. та клопотання Укрнауки щодо скликання підготовчого Комітету Всесоюзного археологічного з’їзду від 1 вересня 1928 р.

Scroll Up