Організаційно-господарська документація до відкриття експозиції археологічного відділу Волинського науково-дослідного музею

Проекти кошторису археологічного відділу Волинського науково-дослідного музею на 1926-27 рр., матеріали та пояснювальні записки до нього

Чернетки звітів (щоквартальних) про діяльність археологічного відділу Волинського науково-дослідного (центрального) музею за 1925-1927 рр.

Чернетки звітів (щорічних, щоквартальних, щомісячних) про діяльність археологічного відділу Волинського науково-дослідного (центрального) музею за 1923-1925 рр.

Чернетки звітів (щомісячних, щоквартальних) про діяльність археологічного відділу Волинського науково-дослідного (центрального) музею за 1923 р.

Чернетки звітів (щомісячних, щотижневих) про діяльність археологічного відділу Волинського науково-дослідного (центрального) музею за 1922 р.

Чернетки річних звітів про діяльність археологічного відділу Волинського науково-дослідного (центрального) музею за 1921 та 1922 рр.

Лист Євгенії Рудинської до Сергія Гамченка щодо прибирання у приміщенні Музею діячів науки та мистецтва ВУАН й помешкання С. С. Гамченка

Чернетки до списків наукових співробітників ВУАК; реєстр дійсних членів ВУАК та їхні адреси; список осіб, що подали свій життєпис до ВУАК; список музеїв та їхніх завідувачів; перелік округ УСРР; список членів археологічного семінару при археологічному відділі Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у Києві та гуртка при Кабінеті антропології ім. Ф. Вовка; обіжник Бюро Секції наукових робітників щодо надання біографічних відомостей

Листування з дирекцією Волинського науково-дослідного музею в Житомирі щодо археологічних досліджень та придбання літератури

Scroll Up