Про справу археологічного дослідження Північного Причорномор’я. Доповідна записка Михайла Болтенка, голови Березанської археологічної експедиції НКО УСРР, уповноваженого ВУАК при ВУАН в Науковій раді Ольвійської археологічної експедиції НКО УСРР

Протокол засідання щодо скликання Всесоюзного археологічного з’їзду від 15 травня 1928 р. та клопотання Укрнауки щодо скликання підготовчого Комітету Всесоюзного археологічного з’їзду від 1 вересня 1928 р.

Scroll Up