Інформація про археологічні дослідження С. С. Гамченка 1927 р. та 1928 р. неподалік с. Колодяжне, у Києві, на Черкащині, Дніпрельстані, Тульчинщині, Шепетівщині тощо

Нотатки С. С. Гамченка з розширеного засідання Президії ВУАК щодо організації історико-археологічного дослідження території Дніпрельстану. 24 лютого 1928 р.

Доповідь С. Гамченка на зборах Президії ВУАК 24 лютого 1928 р. щодо організації історико-археологічного дослідження території Дніпрельстану

Документи щодо видавничої роботи Всеукраїнського археологічного комітету 1928 р. («Хроніка археології та мистецтва», «Трипільська культура на Україні», «Коротке звідомлення ВУАК за р. 1927», перелік підготовлених до друку робіт)

Чернетки прибутково-витратної документації та фінансові нотатки щодо археологічних досліджень на садибі Трубецьких у Києві 1927 р.

Scroll Up