Рукопис «Меры охраны в Овручском уезде Волынской губернии древностей, старины, искусства, палеонтологии, редких представителей фауны и флоры, месторождений примечательных минералов и исключительно ценных геологических форм)»

Чернетки короткого звіту С. С. Гамченка про археологічні дослідження здійснені за відкритими листами № 270, 271, 272, 273, 319 протягом 1929 р. «Коротке повідомлення про археологічні досліди р. 1929 на Україні т. Гамченка С. С.» від 30 грудня 1929 р. із супровідною документацією

Scroll Up